česky: Drsek menší
      latinsky: Zingel streber
      rybářský slang:
      čeleď:

      slovensky: KOLOK MALÝ
      polsky:
      anglicky: LITTLE CHOP
      německy: STREBER
      francouzky: APRON DU DANUBE
      rusky: MALYJ ČOP
      španělsky:
      italsky:   


Děkujeme, za všechny náměty, připomínky a fotografie:
rybareni@rybareni.com )
 

výskyt ČR:  Původní druh. Dolní tok řeky Moravy a Dyje.
potrava: korýši, vodní hmyz a jeho larvy. Dospělí jedinci i malé rybky.
rozmnožování:  duben - květen / Pohlavní dospělost 2-3 rokem. V proudných úsecích na tvrdé dno.

lov: celoročně hájený..
náčiní:  -------------
nástrahy:  ----------
úspěšnost braní podle měsíců v roce (od modré do červené, bez úspěchu do úspěchu
--------------------------------------------
zacházení s ulovenou rybou: ----------------
maximální  hranice růstu: věk: 5 let       váha: 0,2 kg         délka: 20 cm
největší dosažený úlovek v ČR: --------

vzrůstové schopnosti:  růst ryby závisí na užitnosti vody, pohlaví, atd.
rychle dospívá, rychle doroste do své možné velikosti.

věk

 

 

 

 

 

 

 

 

váha (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

délka (cm)

 

 

 

 

 

 

 

 

www.rybareni.com


hlavní strana původní druhy ryb hlavní strana původní druhy ryb